Диаграма (на гръцки: διάγραμμα – геометрична фигура, рисунка, чертеж) е дву- или триизмерно графично изображение на данни, факти или информация. В зависимост от целта, съществуват много различни типове.

Примерна икономическа диаграма

Вижте същоРедактиране

Точни науки:

Инженерни:

Хуманитарни: