Димитър Илиев (Връбница)

български общественик
Вижте пояснителната страница за други личности с името Димитър Илиев.

Димитър Илиев е български просветен деец и общественик, деец на Македонската емиграция в България.

Димитър Илиев
български общественик
Роден
Починал
неизв.

Биография

редактиране

Димитър Илиев е роден в голобърденското село Връбница, тогава в Османската империя.

Назначен е за български екзархийски училищен инспектор в Дебър и през 1909 година става председател на Съюза на българските конституционни клубове в града.[1]

Емигрира в свободна България, където се занимава с обществена дейност. Делегат е от Дебърското благотворително братство на Учредителния събор на македонските бежански братства в края на 1918 година.[2] Участва като делегат от Дебърското благотворително братство в обединителния конгрес на Македонската федеративна организация и Съюза на македонските емигрантски организации от януари 1923 година.[3]

През 1929 година е съучредител на Софийското дружество „Св. Йоан Кръстител“ на македонците под албанска власт.[4]

  1. Дебърски глас, година 1, брой 1, 5 април 1909, стр. 2.
  2. Палешутски, Костадин. Македонското освободително движение след Първата световна война (1918 – 1924). София, Издателство на Българската академия на науките, 1993. ISBN 954-430-230-1. с. 65.
  3. НБКМ-БИА C VIII 38
  4. Райчевски, Стоян. Бежанците от Македония и техните братства в България. София, Издателство „Захарий Стоянов“, 2016. с. 561.