Дионисий Малки (около 470 г. – около 544 г.) е римски абат, скит по произход, основоположник на летоброенето, използващо като база рождението на Христос, или – началото на новата ера. По поръчение на римския папа папа Йоан I през 525 година съставя пасхалните таблици. Отказвайки се от дотогавашното летоброене, започващо от първата година на управлението на жестокия гонител на християните – римския император Диоклециан, Дионисий предлага нова система за отчитане на годините. При нея той изхожда от схващането, че Исус е започнал да проповядва, когато е бил на около 30 години и че разпятието му е било в навечерието на юдейската Пасха по време на управлението на император Тиберий. Използвайки вече съществуващата методика за изчисляване на датата на Пасха с помощта на слънчевия и лунния календар, той установява, че възкресението на Христос се е състояло на 25 март 31 година – отчитана от неговото Рождество. През 8 – 9 век летоброенето, въведено от Дионсиий Малки, ведно с нарастващото влияние на Средновековната Католическа църква се разпространява в страните от Западна Европа и заедно с неговите пасхалните таблици постепенно получава повсеместно приложение.

Дионисий Малки
Dionysius Exiguus
средновековен монах

Роден
ок. 470
Малка Скития (Добруджа)
Починал
около 544

Дионсий Малки е известен и като събирател на църковно-правни документи (до Халкедонския събор през 451 година).

Вижте същоРедактиране