Скития, понякога и Голяма Скития (Scythia на старогръцки: Σκυθική, Scythia, на гръцки: Σκυθία Skythíaе) – условно означение на лесостепните райони, основно в Северното Причерноморие.

Скития

Древногръцките и латински автори обозначават с Голяма Скития територията, обитавана от скитски племена през Античността (7 век пр.н.е. - 1 век пр.н.е.)

Царе на скититеРедактиране

 
Скитският цар Скилур, 2 век пр.н.е.

Скития е царство от 8 век пр.н.е. Информациите имаме главно от Херодот.

Вижте същоРедактиране