Диференциален усилвател

Диференциалният усилвател е основна част в съвременните интегрални схеми. Той съдържа два транзистора с еднакви параметри и два резистора в колекторните вериги с еднакви съпротивления. Емитерите им са свързани накъсо и се захранват чрез емитерен резистор.

диференциален усилвател

При липса на сигнал на двата входа през транзисторите протичат еднакви токове. Това означава, че падовете на напрежение върху колекторните резистори са равни.

Парафазни сигнали – сигнали с противоположна полярност.

Синфазни сигнали – сигнали с еднаква полярност.

Когато се подаде парафазен сигнал на входовете на диференциалния усилвател, токовете през колекторните резистори са с противоположна посока. Когато вход 1 (V+) е с положителна полярност, през транзистор 1 протича ток от колектора към емитера. Това води до намаляване на изходното напрежение. За транзистор 2 се получава обратния процес. При отрицателна полярност на вход 2 (V-) транзистора се запушва и това води до повишаване на потенциала на колектора. Ако към колекторите на транзисторите се включи товарно съпротивление, през него ще протече ток породен от потенциалната разлика межу изход 1 и изход 2. Това може да се изрази чрез:

Vout = A.(V+-V-)

където А е предавателния коефициент (англ. gain) на усилвателя.

При синфазни сигнали се предизвиква еднакви токове в транзисторите и еднакви падове на напрежение в техните колектори. По тази причина в товарното съпротивление няма да протече ток.

Диференциалният усилвател често се включва несиметрично спрямо входа или спрямо изхода.

Източници

редактиране
  • Симеонова, Боряна – Електронни аналогови устройства в съобщителната техника, Издателство Техника
  • Ненов, Георги – Основи на Радио-електрониката, Издателство Техника