Доисторическа Гърция

Доисторическа или Праисторическа Гърция е хронологичен период в историята на Гърция, обхващащ времето на палеолита, мезолита и неолита до възникването на егейски цивилизации.

The Parthenon at the Acropolis in 2004.jpg

История на Гърция

Праистория
(до IV/III хил. пр. Хр.)
Бронзова епоха
(IV/III - ΙΙ хил. пр. Хр.)
Западномалазийска цивилизация
Минойска цивилизация
Цикладска цивилизация
Еладски период
Микенска цивилизация
Древна Гърция
(XI — I в. пр. Хр.)
Ранножелязна епоха (XI—IX в. пр. Хр.)
Архаична епоха (VIII—VI в. пр. Хр)
Класическа епоха (V—IV в. пр. Хр.)
Елинистическа епоха (323 — 146 г. пр. Хр.)
Гърция в Римската империя
Римска Гърция (146 г. пр. Хр. — 330 г.)
Средновековие и Ново време
(330—1832)
Византийска империя (330—1453)
Атинско херцогство (1204—1458)
Османска Гърция (1458—1832)
Съвременна Гърция
Война за независимост (1821—1832)
Първа гръцка република (1822—1829)
Монархия (1832—1924)
Втора гръцка република (1924—1935)
Монархия (1935—1973)
Диктатура на Метаксас (1936—1941)
Окупация (1941—1944)
Гражданска война (1944—1949)
Гръцка военна хунта (1967—1974)
Трета гръцка република (от 1974)
Тематични статии
Военно дело (Древна Гърция)
Гръцки имена
Гръцки език
Гръцка литература

ХронологияРедактиране

Праисторията на континенталната част на Гърция като цяло (включително Тесалия, Централна Гърция и Пелопонес като цивилизационно-културен ареал или историческа област) има следната хронология:

 • Докерамичен неолит – около 6800 – 6500 г. пр.н.е.
 • Ранен неолит около 6500 – 5800 г. пр.н.е.
 • Среден неолит около 5800 – 5300 г. пр.н.е.
 • Късен неолит около 5300 – 4500 г. пр.н.е.
 • Краен неолит около 4500 – 3200 г. пр.н.е.

Тази хронология е изградена на базата на радиовъглеродното датиране и на сравнителния метод спрямо данните със съседните археологически култури. Принципно и условно общата хронология на предцивилизационното развитие на човечеството е следното (за сравнение в годините преди новата ера):

 • Палеолит около 25 000 – 10 300
 • Мезолит около 10 300 – 8000
 • Докерамичен неолит 8000 – 7700
 • Ранен неолит около 7700 – 7000
 • Среден неолит около 7000 – 6500
 • Късен неолит около 6500 – 5700
 • Краен неолит около 5700 – 4600 [1]

Палеолит и мезолитРедактиране

Възникването на първите поселища на територията на Гърция е тясно свързано и обослувено от общото развитие на региона означавано като Балкански неолит. Първите древни селища в Гърция са възникнали в Тесалия, където плодородното тесалийско поле позволявало на заселниците да култивират и отглеждат зърнени култури (пшеница и ечемик) за свои и на добитъка потребности. Най-ранните данни от/за тези селища ги отнасят, че те отговарят на културно равнище на онези в Близкия изток в периода на т.нар. докерамичен неолит.

НеолитРедактиране

Между 4000 – 3000 г. пр.н.е. в Гърция започва изграждането на къщи от кирпич, като между селищата се прокарват пътища. В центъра на тези селища се издигат големи сгради за местните предводители – „протодворци“. Най-типични примери на неолитни селища в Гърция са Димини, Диспилио, Лерна и Сескло в континенталната част на Гърция, като археологически е разкрит и един ранен слой напластявания от тази епоха в Кносос на остров Крит.

В периода на неолита в Гърция са разкрити основно като групирания три групи археологически култури. [2][3]. Първите две проникват или пристигат от Западна Анатолия:

На по-късен етап от неолита от Западна Анатолия (Бейджесултан) в Древна Гърция прониква нова група култури (Дудешт, Боян, Хаманджия, Гумелница и др.), която вероятно е свързана с появата на Минойската цивилизация.

ХалколитРедактиране

В медната епоха на територията на Гърция започват да проникват носителите на индоевропейски езици. Носетелите на културата Коцофен (предшественици на илирите и месапите) асимилира култура Малик в Албания, а носителите на усатовската култура (според Мария Гимбутас и Джеймс Мелори – предци на фригийците, македоните и древните гърци) постепенно проникват в континенталната част на Гърция и асимилират пеласгите. С тяхното появяване на историческата сцена започва нов период известен като еладски период.

ИзточнициРедактиране

 1. J-P. Demoule and C. Perlìs, The Greek Neolithic: A New Review, Journal of World Prehistory 7:4(1993) 355 – 416, esp. 366 Fig.2
 2. South East Europe history – cultures sumamry
 3. MILIEU DU NEOLITHIQUE
 4. The Neolithic Cultures, архив на оригинала от 8 юни 2003, https://web.archive.org/web/20030608011011/http://projectsx.dartmouth.edu/history/bronze_age/lessons/les/2.html, посетен на 2011-11-12