Национална сигурност

Националната сигурност е системата от мерки, предприети от една държава, за да си осигури своето оцеляване и безопасност. Националната сигурност включва предотвратяването на заплахи — отвътре (вътрешни) и отвън (външни), както и закрилата и благосъстоянието на гражданите (населението).

Мерки за сигурност, взети за да предпазят Уестминстърския дворец в Лондон, Великобритания. Тези солидни блокове бетон са проектирани да предпазят от кола-бомба или друго средство, което да се вреже в сградата. (Антитерористични мерки за индивидуален /конкретен/ обект с национално значение.)
Мигрантската криза в Европа от 2015 г. пример за вид външна заплаха за националната сигурност.
„Страните членки на НАТО и разширяването му от 1949 г.“. Стратегическа концепция за отбраната и сигурността на държавите членки на НАТО[1] (международен източник към системата за национална сигурност).

Единствената легална дефиниция за Национална сигурност в българското законодателство е посочена в Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност – Чл. 2: „Национална сигурност е динамично състояние на обществото и държавата, при което са защитени териториалната цялост, суверенитетът и конституционно установеният ред на страната, когато са гарантирани демократичното функциониране на институциите и основните права и свободи на гражданите, в резултат на което нацията запазва и увеличава своето благосъстояние и се развива, както и когато страната успешно защитава националните си интереси и реализира националните си приоритети“.

Един от първите специални документи, върху който почива и се изгражда националната сигурност е Концепцията за национална сигурност, приета с Решение на XXXVIII НС от 16 април 1998 г. (ДВ, бр. 46 от 22.04.1998 г.).

Приета е „Актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България“ с Решение на НС от 14.03.2018 г., обн., ДВ, бр. 26 от 23.03.2018 г.[2]

Националната сигурност, също така представлява комплекс от мерки и правила, разписани в около 85 (осемдесет и пет) нормативни акта на Република България,[3] които действат като система.

Мерките, предприети за да се осигури националната сигурност, включват:

Библиография редактиране

Външни препратки редактиране

Източници редактиране