Древен Рим

Roman SPQR banner.svg


Тази статия  е част от сериите
за Древен Рим.


Периоди
Седемте царе на Рим
753 пр.н.е. – 509 пр.н.е.
Римска република
508 пр.н.е. – 27 пр.н.е.
Римска империя
27 пр.н.е. – 476/1453
Принципат
Западна империя
Доминат
Източна империя
Обикновени магистратури

Консул
Претор
Квестор
Промагистрат

Едил
Трибун
Цензор
Управител на Рим

Извънредни магистратури

Диктатор
Началник на конницата

Триумвират
Децемвири
 

Мандатни длъжности

Понтифекс
Легат
Dux
Officium
Префект
Викариус
Vigintisexviri
Ликтор

Магистър Милитум
Император
Принцепс
Август
Цезар
Тетрархия

Институции, римско право

Сенат
Cursus honorum
Римско събрание
Колегии

Римско право
Римско гражданство
Imperium


редактиране

Доминат (лат. dominatus) – форма на управление в Древен Рим, която заменя принципата, установена от Диоклециан (284 – 305 г.), явяваща се открита робовладелческа диктатура. В домината се включва периода тетрархия.

Като „доминат“ обикновено се обозначава периода в историята на Древен Рим от IV до VI век. Този период е наричан също „късна античност“. Предполага се, че термина „доминат“ произлиза от характерното за това време обръщение към императора – „господар и бог наш“ (dominus et deus noster). Форма на управление в Древен Рим, при което Републиката преминава в Империя.

Римските императори по епохи
п  б  р
вж също: Списък на римските императориКратък списък на римските императориРимска империя
Принципат Криза през 3 век Доминат Разделение Наследници