Други дейности е един от 20-те основни отрасли на икономиката в Статистическата класификация на икономическите дейности за Европейската общност.

Други дейности
КИД-2008
→S. Други дейности
94. Дейности на организации с нестопанска цел
95. Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи
96. Други персонални услуги

Секторът обхваща невключени в други отрасли дейности – стопанската дейност на организации с нестопанска цел и извършването на различни лични услуги – ремонт на лични и домакински вещи, фризьорство, химическо чистене, погребални услуги и други.[1]

БележкиРедактиране