Дунавски вилает

Дунавският вилает или Туна вилает[2] е голяма административно-териториална единица в Османската империя с център град Русчук (днес Русе). Той е образуван след сливането на Силистренския, Нишкия и Видинския вилает.

Дунавският вилает през 1864 година.
Ottoman Turkish version of the „Органически устав на департамента, създаден под наименование Дунавски вилает“[1]
Loi constitutive du département formé sous le nom de vilayet du Danube („Органически устав на департамента, създаден под наименование Дунавски вилает“) in French

Създаден е след териториална реформа през 1864. Обхваща 65 каази и 1500 общини които са организирани в седем Санджака: Русе, Тулча, Търново, София, Ниш, Видин и Варна. Начело на вилаета застава Мидхат паша, който е и един от организаторите на реформата.

Според салнаме за 1877 година вилаетът е съставен от 5 санджака и 28 каази, наброява 150 251 къщи и 907 774 жители.[3]

Управители на Дунавския вилает[4]Редактиране

Име (година на раждане – година на смърт) Години
Ахмед Шефик Митхад паша (1822 – 1883) 5 октомври 1864 – 24 февруари 1868
Мехмед Сабри паша (? – 1879) март 1868 – декември 1868
Мехмед Акиф паша Арнавуд (1822 – 1894) 17 март 1869 – 1 февруари 1871
Кючюк Омер Февзи паша (1818 – 1878) 15 февруари – септември 1871
Ахмед Расим паша (1826 – 1897) 14 ноември 1871 – 28 май 1872
Ахмед Хамди паша (? – ?) 14 юни 1872 – 6 април 1873
Абдурахман Нуредин паша (1836 – 1912) 22 април 1873 – април 1874
Мехмед Асим паша 24 април 1874 – 5 февруари 1877
Мехмед Садък паша 5 февруари 1877 – 8 май 1877
Ахмед Кайсерли паша юли 1877 – 22 януари 1878

БележкиРедактиране

  1. Indzhov, Emil. THE BULGARIANS AND THE ADMINISTRATIVE REFORMS IN THE OTTOMAN EMPIRE IN 50-60 YEARS AT THE XIX CENTURY.. // {{{journal}}} 56 (6.2). 2017. (на български) - FRI-2.207-1-HEF-04
  2. „Голяма енциклопедия България“, БАН, том 4 (БЪЛ-ГЪР), ИК „Труд“, София 2011, ISBN 978-954-8104-26-5, стр. 1880.
  3. Източният въпрос в дипломатически документи, спомени на политически дейци и материали от периодичния печат на епохата, Съставители Иван Илчев и Борислав Гаврилов, София 1995, с. 124.
  4. Димитрова, М., Йорданов Ст. 2011.

ЛитератураРедактиране

  • Josef Matuz: Das Osmanische Reich. Grundlinien seiner Geschichte, Darmstadt, 1990, S.234-235;
  • Мариана Димитрова, Стоян Йорданов: Лицата на Русе от I-ви до средата на ХХ век, Русе, 2011