Държавно устройство на Ватикана

Ватиканът е абсолютна теократична изборна монархия. Държавен глава на Ватикана е папата. В неговите ръце е съсредоточена законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Папата се избира от кардиналски конклав и изпълнява функциите на държавен глава пожизнено. Ватиканът е независима държава и като такава има всички атрибути на държава, съгласно международното право – поддържа дипломатически отношения с други държави, има собствени посолства и дипломатически мисии, международни паспорти и т.н.

Управителен дворец

Законодателна властРедактиране

Еднокамарна първосвещеническа комисия за града-държава Ватикана която се назначава от папата, работи като законодателна власт, предлага законодателство и политика към папата. Преди влизане в сила, законите и политиките, приети от Комисията, трябва да бъде одобрена от папата, чрез секретариата на държавата, и да бъде публикувана на италиански език.

Съдебна властРедактиране

Папата на съдебната власт се упражнява чрез префекта на Върховния съд на апостолическо подписване, тъй като той обикновено служи като председател на Касационния съд на Ватикана, както и декан на Sacra Rota за председател на Апелативния съд на Ватикана. Всъщност, повечето престъпления са преследвани от и третират в съдилищата на от Италия, по споразумение между Ватикана и италианското правителство.

Външни препраткиРедактиране