ЕКАТТЕ

Регистър на места: населено място, кметство, община, област от НСИ

Единният класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) е система от условни означения на административно-териториалните и териториалните единици в България, поддържана от Националния статистически институт. Той е приет с решение № 565 на Министерския съвет от 10 август 1999 година и заменя по-стария Единен класификатор на населените места (ЕКНМ)

Кодът е в зависимост от вида на единицата. Общият вид на класификационния код за административно-териториална принадлежност е:

където:

  • ХХХ е трибуквен идентификационен код на областта;
  • 99 е двуцифрен код, уникален за всяка община в съответната област;
  • 88 е двуцифрен код, уникален за всяко кметство в съответната община (може да има водеща нула);
  • 66666 е петцифрен код на населеното място;
  • 77 е номерът на района, уникален за съответното населено място.

Първите четири цифри в кодовете за населени места са уникални за даденото селище, а петата цифра се използва като контролна сума. Може да има водеща нула.

Към 31 май 2017, данните са налични в Уикиданни: 7362 ЕКАТТЕ кода за 5305 населени места.[1]

Източници редактиране

Външни препратки редактиране