Евакуация е организирано извеждане на хора и животни от застрашени райони и обекти и настаняването и осигуряването им на безопасно място.[1]

Примери са евакуациите на сгради, намиращи се в пожар, градове по време на военно нападение или наводнение, земетресения и други.

Източници редактиране

  1. евакуация // ibl.bas.bg. Институт за български език. Посетен на 2023-07-10.