Тази статия е за бедствието. За филма вижте Пожар (филм).

Пожарът е неконтролирано горене, което заплашва човешкия живот и здраве, материални ценности или природната среда.[1] Пожарът може да бъде инцидентен или умишлено предизвикан (палеж) с цел саботаж или в резултат на пиромания, или е причинен нежелано.

Пожар в сграда
Пожарогасене с C-130 Hercules
Пожарището на Дома на Димитър Бъчваров в Разград, архитектурен паметник

Пожарът е горене, разпространяващо се без контрол във времето и пространството, характеризиращо се с отделяне на топлина, придружено с дим или пламъци, или и двете (БДС ISO 8421 -1).

Пожарът е сложен комплекс от физико-химични явления, в основата на които лежат нестационарни, т.е. изменящи се във времето процеси на горене, топло и масообмен.

Бележки Редактиране

Вижте също Редактиране