Евриал е герой от Илиада, син на Мекистей, спътник на Язон и Диомед.

Участвал в: