Еднополюсен генератор

Еднополюсният генератор е постояннотоков електрически генератор, който работи на принципа на Фарадеевия диск (на фигурата). Характерно за подобна машина е, че е единствена по рода си въртяща се машина, която генерира постоянен ток без комутатор или токоизправител. Електродвижещото напрежение е неизменно по посока за дадена посока на въртене (и посока на магнитното поле), откъдето произлиза и името – еднополюсен генератор.[1] Действието се обяснява по следния начин. Един диск от проводящ материал се върти с постоянна ъглова скорост ω в хомогенно и паралелно на оста на диска постоянно магнитно поле . Клемите на генератора са свързани към оста и периферията на диска с четкови контакти. Поради азимуталното движение в магнитно поле със скорост , електроните в диска изпитват радиална сила:

Еднополюсен генератор
,

където е заряда на електрона, а единичния вектор в радиално направление (направление по радиуса на диска).

при което дискът се поляризира (зарежда) и се образува ЕДН:

Индуцираното на външния диаметър напрежение има следния вид:

Любопитен факт е, че това е единственият генератор, при който магнитът и металният диск могат да бъдат напълно неподвижни един спрямо друг. Дискът е в движение единствено спрямо околното пространство. Ефект, познат като „парадокс на Фарадей“.

Източници

редактиране