Елипсоидът е триизмерна повърхност, която е аналог на елипса в триизмерното пространство.[1] Уравнението на елипсоида в Декартова координатна система xyz е:

Сфероид
Елипсоид

където a и b са радиусите по ос x и у, а c – по z.[2]

Когато два от радиусите са равни, елипсоидът се нарича ротационен или сфероид и се получава чрез въртене на елипса около една от осите му.

Обем редактиране

Обемът на елипсоида   е

 

Сфера с радиус   е с обем  

Формата на Земята в първо приближение може да се представи като елипсоид.

Източници редактиране

  1. елипсоид // ibl.bas.bg. Институт за български език. Посетен на 2023-06-14.
  2. Константинов, Михаил. Класификация и канонизация на повърхнините от втора степен // matematika.bg. Посетен на 2023-06-14.