Сфероидът е повърхнина в тримерното пространство, образувана при въртене на елипса по главната ѝ ос.

Означението на полуосите в сфероид. Той е сплескан при c < a (вляво) и удължен при c > a (вдясно).

Определя се също като симетричен елипсоид, т.е. елипсоид на който двете главни оси имат еднаква дължина.

,

където , и са радиусите на елипсоида по трите оси X, Y и Z.

Ако въртящата се елипса е окръжност, тогава се получава сфера.

Основни формули

редактиране
  • Площ на сфероида:
  (сплеснат)
  (разтеглен)
  • Обем:
 

  – ъглов ексцентрицитет

  (сплеснат)
  (разтеглен)
(sin(oε) е ексцентрицитетът e)

Земята, чиято форма е геоид, се представя в приближение като сплеснат симетричен елипсоид (сфероид), където  .

Вижте също

редактиране