.

Двора на Ахмад Шах Дурани през 1839, емир на Дуранийската империя

Емир или амир (на арабски: امير’amīr – повелител, вожд) в някои мюсюлмански страни от Близкия изток и Африка е титла, носена от владетеля, княза.

До възникването на исляма емири били пълководците, а след това мюсюлманските владетели, осъществяващи държавната и духовна власт (бухарски емир, емир на Афганистан и др.).

Халиф Умар първи приема титлата амир ал-муминин (امیر المعمنین – ’amīr al-mu’minīn), т.е. „повелител на вярващите“.

Титлата емир носят и синовете на арабските монарси (примерно в Саудитска Арабия).

Вижте също редактиране