Епиталамий (от древногръцки ἐπιθαλάμιον / Epithalamion)са антични сватбени песни, посветени на булката и младоженеца. В античността епиталамии са писали Сафо, Анакреон, Стезихор, Пиндар и други.

Вижте същоРедактиране