Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Етикет.

Етикет (на френски: etiquette – надпис, и оттук смислово със значение на „предписание“) е код на поведение, набор от неписани, но общоприети правила и норми на поведение в дадена социална група. Определени морални правила и маниери на поведение се зараждат най-напред в XIV век в Италия, където по това време социалната същност и култура излизат на преден план. Думата обаче става популярна когато се заражда като понятие във Франция по времето на Луи XIV.

Карикатура на Павел Петрович Свинин от началото на 1810-те, Пенсилвания, САЩ, изобразяваща поведение, което по това време би се считало за нарушаване на етикета в Европа - пушене в присъствието на дами, държане на камшик при танцуване и прекалена интимност на обществено място

Думата етикет е тясно свързана с морал, социален статут, култура, мода, етика и поведение. Етикетът се различава значително в зависимост от страната, социалната среда и епохата.

Правила на етикетаРедактиране

Добри обноскиРедактиране

Етикетът казва коя вилица да бъде използвана. Добрите обноски — какво да правим, когато някой до нас не използва правилната.

Добрите обноски са незадължително наложени стандарти на поведение, които демонстрират, че човек е благовъзпитан, любезен и вежлив, както и изтънчен (на английски: refined, буквално рафиниран).

Вижте същоРедактиране

  • Нетикет – правила за етикет в Интернет общуването

Външни препраткиРедактиране