Етикет (пояснение)

Уикимедия пояснителна страница

Етикет може да се отнася за:

 • етикет – набор от правила и норми за общуване, държание и поведение в даден социален или професионален кръг
  • речев етикет
  • военен етикет
  • бизнес етикет
  • нетикет
 • етикет – парче плат или хартия/картон, което се залепва или прикрепва другояче на търговска стока, за да даде информация за нея (цена, производител и др.)
 • етикет (от френски) в информатиката:
  • синоним на таг (от английски)
  • синоним на лейбъл (от английски)
Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.