Българска етнографска област

(пренасочване от Етнографска област)

Традиционните историко-географски области, които обитава българският етнос в България се разделят в българската етнографска наука на няколко големи етнографски области:

Големи компактни групи българи също така е имало и/или има в съседните на тези области, а именно:

  1. Буджак, Влашко, Молдова и Трансилвания в бившите или настоящи граници на Румъния;
  2. Банат и Поибрието в Сърбия;
  3. Албания – Северна и Южна;
  4. Северен Епир и Северна Тесалия в Гърция;
  5. в Анадол в Турция (т.нар. малоазийски българи);

Това са основните български етнографски области, във всяка от които има малки етнографски групи (населяващи едно или няколко селища), отличаващи се от общите черти на областта по някой специфики в говора, обичаите, носиите, битовата култура, музиката и прочее.