Залив

част от воден басейн, вдаден в сушата

Заливът е част от воден басейн, вдадена в сушата.[1] Често заливът е свързан с наличието на ограждащ го полуостров.

Заливът Баракоа в Куба.

Най-известните (и най-големите) заливи в България са Бургаският и Варненският.

В света има много известни заливи, сред които са:

Някои известни заливи, като Чезапийк на Източното крайбрежие на САЩ и Санфранцисканския залив в щ. Калифорния, представляват естуар – устие на вливане на голяма река в море или океан.

Бележки редактиране