Западноромански езици

Западнороманските езици са част от итало-западните езици. Те се разделят на: