Итало-западни езици

Итало-западните езици са основната група на романските езици. Те се разделят на: