Западнославянски езици

Западнославянските езици са славянските езици, говорени в Централна Европа.

  Държави с национални Западнославянски езици

Западнославянските езици включват: