Заслонът е базова постройка която се използва за осигуряване на временно покритие.

Пикник заслон
Унгария, заслон на животни

Типове заслониРедактиране

Вижте същоРедактиране