Сградата или зданието е съоръжение, трайно свързано със земята и предназначено да предпазва хора или предмети от атмосферните въздействия. Сградите могат да имат различна сложност - от прост навес, предпазващ от дъжда отделен човек, до болничен комплекс с регулирана температура, въздушни потоци, осветление, газово съдържание, движение на бактерии и частици, налягане на въздуха и човешка дейност.

Дървена сграда

Всяка сграда съдържа поне няколко от следните основни подсистеми:

Вижте също редактиране

 
В Уикиречник ще откриете значение, етимология и преводи на сграда
 
В Уикиречник ще откриете значение, етимология и преводи на здание