Звучна мъжечна носова съгласна

Звучната мъжечна носова съгласна е вид съгласен звук, използван в някои говорими езици, най-често като алофон на звучната заднонебна носова съгласна или звучната венечна носова съгласна. В Международната фонетична азбука той се отбелязва със символа ɴ.[1] Той е сходен с българския звук, обозначаван с „н“, пред съгласните „к“ и „г“, но учленен още по-назад.

Звучна мъжечна носова съгласна
Видносова съгласна
звучна съгласна
мъжечна съгласна
белодробна съгласна
Символ в МФАɴ

Звучната мюжечна носова съгласна се използва в езици като арабски (انقلاب‎, [ˌɪɴ.qʰɪˈlæːb]]), испански (enjuto, [ẽ̞ɴˈχuto̞]), нидерландски (aangenaam, [ˈaːɴχəˌnaːm]).