Носовите съгласни са група съгласни звукове, които се учленяват при пълна оклузия на устната кухина, като вместо това въздухът преминава през носа.

Начини на учленение на съгласните звукове
Шумни
Преградни
Африкатни (преградно-проходни)
Проходни
Шипящи
Сонорни
Носови
Едноударни
Трептящи
Приблизителни
Плавни
Гласни
Полугласни
Странични

Въздухопотоци

Белодробни
Изтласкващи
Имплозивни
Щракания

Време за начало на озвучението

Звучни
Беззвучни
Придихателни

Седемте основни носови съгласни звукове, разпознавани от Международната фонетична азбука са:[1]