Иван Русев

пояснителна страница

Иван Русев може да се отнася за:

  • Иван Русев (1872 – 1945) – български офицер, генерал-майор от генералщабното ведомство и политик от Демократическия сговор
  • Иван Русев (1921 – 2009) – български художник
  • Иван Русев (р. 1952) – български скулптор
  • Иван Русев (р. 1954) – български скулптор
  • Иван Русев (р. 1963) – български историк
  • Иван Русев (р. 1973) – български художник
Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.