Игнатий е православен духовник, охридски архиепископ около 1675 година.

Игнатий
духовник
Религияправославие

Сведенията за архиепископ Игнатий са оскъдни. Известно е, че той ръкополага за митрополит на Гребена бъдещия охридски архиепископ Теофан, което става между 1673 и 1676 година. В документа от 1676 година, с който Теофан е отстранен от архиепископската катедра, бившият архиепископ Игнатий е определен като прост и без опит в църковните работи.[1]

Бележки редактиране

  1. Снегаров, Иван. История на Охридската архиепископия-патриаршия, т.2. Второ фототипно издание. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, [1932]. ISBN 954-430-345-6. с. 201.
Нектарий охридски архиепископ (около 1675) Григорий