Икономическа система

Икономическа система е система на продукцията, производството, разпределение и потребление на блага и услуги в икономиката. В друг аспект, това е съвкупност от принципи и методи, чрез които се решават икономически проблеми, като например този на недостиг при разпределянето на крайните продукти.[1] Икономическата система е съставена от хора и институции, включително тяхното отношение към производствените ресурси, като чрез собствеността.

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

  1. ((en)) NA (2007). „Есоnomic systems“, The New Encyclopædia Britannica, v. 4, p. 357