Институт за икономически изследвания

Институтът за икономически изследвания е научно звено в научно-изследователското направление по човек и общество на Българската академия на науките. Той е създаден през 1949 година като самостоятелно специализирано звено на БАН в областта на икономическите науки. Мисията на института е да подпомага икономическото развитие и успешната интеграция на България в Европейския съюз чрез научни изследвания, оценки и предложения за икономическата политика на държавата и бизнеса, както и чрез обучение на учени и специалисти.[1]

Източници

редактиране
  1. 150 години Българска академия на науките. Храм на познанието. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020. ISBN 978-954-322-000-7. с. 427.