Останки от инсула близо до Капитолия в Рим

Инсула (лат. insula) се нарича застроеното с жилища правоъгълно пространство, очертано от пресичащите се под прав ъгъл градски улици.

Тази градска структура става популярна в началото на елинистическата епоха (втората половина на 4 – началото на 3 век пр.н.е.), когато масово градовете започват да се планират преди построяването им.

Системата от градски улици, пресичащи се под прав ъгъл е известна като „Хиподамова“, по името на архитекта, който я е въвел - Хиподам Милетски.

Усъвършенства се и се разпространява из цялото Средиземноморие през епохата на Римската империя.