Средиземноморието е географска област, обхващаща териториите около Средиземно море.

Средиземноморският регион - с червено е означена границата на виреене на маслината

Те са разположени в Южна Европа, Северна Африка и Югозападна Азия и се свързват със средиземноморския климат и средиземноморската растителност. Освен с географски сходства, Средиземноморието е свързано и с обща история.