Ипсилон (главна буква Υ, малка буква υ) е 20-ата буква от гръцката азбука. В гръцката бройна система с тази буква се означава 400.

Greek alphabet alpha-omega.svg
Гръцка азбука
Α α — алфа Β β — вита
Γ γ — гама Δ δ — делта
Ε ε — епсилон Ζ ζ — зита
Η η — ита Θ θ ϑ — тита
Ι ι — йота Κ κ — капа
Λ λ — ламда Μ μ — ми
Ν ν — ни Ξ ξ — кси
Ο ο — омикрон Π π — пи
Ρ ρ — ро Σ σ ς — сигма
Τ τ — тав Υ υ — ипсилон
Φ φ ϕ — фи Χ χ — хи
Ψ ψ — пси Ω ω — омега
Излезли от употреба
Digamma uc lc.svg(Pamphylian digamma uc lc.svg) Ϝ ϝ — дигама Stigma uc lc.svg Ϛ ϛ — стигма
Heta uc lc.svg Ͱ ͱ — хета San uc lc.svg Ϻ ϻ — сан
Qoppa Q-and-Z-shaped.svg Ϟ (Ϙ)— копа Greek Sampi 2 shapes.svg Ϡ (Ͳ) — сампи
Sho uc lc.svg Ϸ ϸ — шо

Първоначално в старогръцкия език тази буква се е произнасяла вероятно като у, а по-късно и като звук близък до ю и е имала два варианта- кратък и дълъг. В модерния гръцки тя се произнася като късо и. В началото на думите ипсилон бил предхождан от придихание, което в латинския език се преобразува в hy (hypnose)

Името на Ипсилон в началото е било υ, но по-късно се променя в „у псилон“ (на гръцки υ ψιλόν, „просто у“), за да се различава от οι, което се произнасяло по същия начин.

Римският император Клавдий предлага въвеждането на нова буква Y в латинската азбука, която да отразява гръцкия звук υ.