Йеремия е православен духовник, охридски архиепископ около 1763 година.

Йеремия
духовник
Починал
1763 г.
Религияправославие

Сведенията за архиепископ Йеремия са изключително оскъдни. Той наследява на охридската катедра Кирил, който през 1762 година е изпратен на заточение. Самият Йеремия умира не по-късно от май 1763 година.[1]

  1. Снегаров, Иван. История на Охридската архиепископия-патриаршия, т.2. Второ фототипно издание. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, [1932]. ISBN 954-430-345-6. с. 210.
Кирил охридски архиепископ
(около 1763)
Ананий