Кирил е православен духовник, охридски архиепископ през 1759-1762 година.

Кирил
духовник

Религия Православие

Сведенията за архиепископ Кирил са оскъдни. Според митрополит Йоасаф Белградски той заема охридската катедра в началото на 1759 година, не по-късно от 6 марг. Споменава се 1760, 1761 и 1762 година, в която е свален от османските власти и е изпратен на заточение.[1]

БележкиРедактиране

  1. Снегаров, Иван. История на Охридската архиепископия-патриаршия, т.2. Второ фототипно издание. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, [1932]. ISBN 954-430-345-6. с. 209-210.
Методий II охридски архиепископ
(1759 – 1762)
Йеремия