Тази статия е за гръцката буква. За десетичната представка вижте Йота-.

Йота (главна буква Ι, малка буква ι) е деветата буква от гръцката азбука. В гръцката бройна система с тази буква се означава 10.