Кантони на Федерация Босна и Херцеговина

Кантоните са административни единици от второ ниво с местна автономия във Федерация Босна и Херцеговина, Босна и Херцеговина. На бошняшки и сръбски език се наричат kantoni или кантони, а на хърватски – županija. Другият ентитет от държавата Босна и Херцеговина Република Сръбска има централизирано държавно управление, при което местната власт се осъществява от общините. Етнически смесеният Окръг Бръчко е самостоятелен окръг под директната юрисдикция на Босна и Херцеговина.

Карта на кантоните на Федерация Босна и Херцеговина

Федерацията (от кантони) в Босна и Херцеговина е образувана след подписването на бошняшко-хърватското Вашингтонско споразумение от 1994 година. Техните окончателни граници са определени от Дейтънското споразумение през 1995. Кантоните от своя страна са съставени от общини.

Всеки от кантоните има свое правителство, оглавявано от Кантонен управител (премиер), който е начело на кантонно правителство.

В пет от кантоните (Унско-сански, Тузлански, Зенишко-добойски, Босненско-подрински и Сараевски) има бошняшко мнозинство, в три от тях (Посавски, Западнохерцеговски и Западнобосненски) – хърватско мнозинство, и в два от тях (Централнобосненски и Херцеговско-неретвански) са със смесено население, което означава че в тях действат специални законови процедури, гарантиращи правата на представителите на конституционните етнически общности. Бошняшкият, хърватският и сръбският език са конституционни езици във Федерация Босна и Херцеговина. Бошняшките и сръбски имена на кантоните са идентични, разликата е само в това, че на сръбски се изписват и на кирилица. На хърватски език имената на кантоните се различават по това, че вместо кантон се ипозлва думата жупания.

Основни статистически данни

редактиране
Кантони на Федерация Босна и Херцеговина
номер име площ
в км2
[1]
население [2] гъстота на населението адм. център
1. Унско-сански кантон 4125 304 181 73,7 Бихач
2. Посавски кантон 324,6 43 558 134,2 Ораше
3. Тузлански кантон 2649 509 215 192,2 Тузла
4. Зенишко-добойски кантон 3343,3 399 492 119,5 Зеница
5. Босненско-подрински кантон 504,6 35 246 69,8 Горажде
6. Среднобосненски кантон 3189,0 245 504 77,0 Травник
7. Херцеговско-неретвански кантон 4401,0 219 223 49,8 Мостар
8. Западнохерцеговски кантон 1362,2 81 523 59,8 Широки брег
9. Сараевски кантон 1276,9 401 696 314,6 Сараево
10. Западнобосненски кантон 4934,1 83 701 17,0 Ливно
общо 26 110,5 2 323 339 89,0

Население и етнически състав

редактиране
Населението по кантони и етнически състав [3]
номер кантон общо бошняци в % хървати в % сърби в % други в %
1. Унско-сански кантон 304 181 286 989 94,3 5596 1,8 10 343 3,4 1253 0,4
2. Посавски кантон 43 558 6360 14,6 36 049 82,8 782 1,8 367 0,8
3. Тузлански кантон 509 215 461.108 90,6 26.676 5,2 16.098 3,2 5.333 1,0
4. Зенишко-добойски кантон 399 492 334 031 83,6 52 130 13,0 10 180 2,5 3151 0,8
5. Босненско-подрински кантон 35 246 34 743 98,6 50 0,1 418 1,2 35 0,1
6. Среднобосненски кантон 245 504 141 532 57,6 96 632 39,4 6354 2,6 986 0,4
7. Херцеговско-неретвански кантон 219 223 102 019 46,5 110 714 50,5 5486 2,5 1.004 0,5
8. Западнохерцеговски кантон 81 523 606 0,7 80 535 98,8 138 0,2 244 0,3
9. Сараевски кантон 401 696 319 752 79,6 26 912 6,7 44 915 11,2 10 117 2,5
10. Западнобосненски кантон 83.701 6.860 8,2 66.138 79,0 10.377 12,4 326 0,4
общо 2 323 339 1 694 000 72,9 501 432 21,6 105 091 4,5 22 816 1,0

Източници

редактиране