Карантината е принудителна мярка за контрол на заразните заболявания. Състои се в ограничаване на свободата на движение на здрави хора или животни, за определен срок. През това време контролираните индивиди пребивават в строго охранявани карантинни зони (хора) или карантинни депа (животни), под стриктен медицински надзор. Лицата, които не покажат признаци на заразно заболяване, се освобождават.

История и произход на иметоРедактиране

Още в древността големи епидемични вълни унищожават значителна част от населението. Едни от първите сведения за налагането на ограничителни мерки се срещат в еврейската Тора. Там са посочени указания за изолиране на болните от проказа и дезинфекция на техните домове.

През 549 г. император Юстиниан I налага изолиране на пътници идващи от засегнати от чума райони.[1]

Около 1020 г. Авицена пръв открива контагиозния характер на инфекциозните заболявания и прилага карантината като ограничаващо действие против разпространението им.[2]

Думата „карантина“ произхожда от венецианския диалект на италианския quaranta giorni, което в буквален превод означава четиридесет дни. Това се дължи на наложената изолация от 40 дена на кораби и хора преди да влязат в пристанището на град Рагуза в Далмация. Това се практикува като мярка за превенция на разпространението на чумата в републиката. В периода 1348 - 1359 г. черната смърт унищожава около 30% от населението на Европа, както и значителен процент от населението на Азия. Оригиналният документ регламентиращ този период е от 1377 г. и днес се съхранява в архивите на Дубровник. В него се посочва, че преди да влезе в града корабът заедно със своя екипаж е трябвало да прекара 30 дни на изолирано място извън пристанището (обикновено в заливи около близките острови). В този период се изчаква дали екипажа ще развие симптоми на заразно заболяване. По-късно периодът на изолация е удължен на 40 дни.

БележкиРедактиране

  1. National Geographic България, декември 2009, стр.34
  2. David W. Tschanz, MSPH, PhD (August 2003). „Arab Roots of European Medicine“, Heart Views '4 (2).