Различни оттенъци на кафявото

Кафявото е второстепенен цвят от бялата слънчева светлина, намиращ се в амплитудата на червения тон, разпознаваем от човека предимно в кафето (от където произлиза името на цвета), дървесината и почвата.

Производен цвят в топлите тонове в изобразителното изкуство. Кафявото е сложен вторичен цвят - съчетание между основен цвят червено и основен вторичен - зелено, както и от оранжево и сиво.