Отваря главното меню
Почвa
За земната основа в строителството вижте строителна почва.

Почвата е повърхностният рохкав изветрен пласт на земната кора. Тя има сложен състав и структура. Основното свойство на почвата е нейното плодородие – способността ѝ да осигурява хранителни вещества, вода, въздух и топлина на растенията.

Съдържание

Състав на почватаРедактиране

Физични и химични свойства на почватаРедактиране

Почвено плодородиеРедактиране

Плодородието на почвата е нейното свойство да осигурява хранителни вещества, вода, въздух и топлина на растенията, безусловно необходими за растежа, развитието и продуктивността им. Почвеното плодородие е резултат от едновременното протичане на две големи групи от процеси: изветряне и почвообразуване.

Почвата представлява местообитание, освен на корените на растенията, на милиони видове микроорганизми, хиляди насекоми и десетки дребни млекопитаещи (най-вече гризачи).

Строеж и морфологични признаци на почватаРедактиране

Почви в БългарияРедактиране

Вижте същоРедактиране