Амплитудата е физична величина, характеризираща периодичен процес, и е равна на максималното отклонение от равновесното положение. Амплитудата е неотрицателно число, като в зависимост от характера на вълновия процес може да бъде дължина, ъгъл, налягане, ускорение, сила и други. A[m] – амплитуда. Период на трептене – T[s].

В електрониката и радиотехниката амплитудата е разликата между най-високата (или най-ниската) стойност и нулата (или постояннотокова съставка) на електрическия сигнал и най-често се измерва в ампери [A] и волтове[V].

Вижте същоРедактиране