Келското изкуство е изкуството, създадено от античните келтски племена, живели в района от югоизточна Англия, Франция и северна Испания на запад до западна Унгария, Словения и северната част на Хърватска на изток, както и от Северна Италия на юг до северния край на Мителгебирге в Германия на север. Характерно за келтското изкуство е прецизно изпълнената орнаментика, която отчасти е използвала животински и растителни мотиви и отчасти абстрактни вълнообразни и линейни мотиви. Келтското изкуство започва още през желязната епоха. При това не се касае за едно общо явление, а изкуство с различни области и време на проявление. Докато в континентална Европа то е изместено от гало-римския период на развитие, в Британия и Ирландия то продължава да се развива и оказва влияние на островното келтско изкуство.

Бронзово украшение, образец на „растително изкуство“

Определение и разпространение редактиране

 
Келтите през първото хилядолетие пр.н.е.:
  Ранни пластове от Западната халщатска култура
  Латенска култура
  Разпространение на келтските говори през 3 век пр.н.е.

Под келтско изкуство се разбира изкуството, което се проявява като самостоятелен вид изкуство преди всичко от 5-ти до 3-ти век пр.н.е. и се открива в археологическите находки в големи части на Европа. Създателите на тази култура са носители на така наречената Латeнска култура. Много често те се приравняват с келтите, въпреки че в модерната археология се прави разлика особено след като разпространението на келтските езици не е припокрива с археологичните открития за Латèнската култура. Отделни находки на тази култура са открити и на Балканите.