Кино Давидов Лазаров е български юрист в областта на административното право и процес, белетрист и сатирик. През 1953 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет. В продължение на девет години е съдия в Плевенски районен съд, след което завършва редовна аспирантура по административно право и администратичен процес в Института за правни науки при БАН, под научното ръководство на акад. Петко Стайнов. През 1969 г. става доктор по право. През същата година е консултант по административно право към Върховния съд.

Кино Лазаров
български юрист
Роден
Починал
София, България

Образование Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Право
Учил при Петко Стайнов

От юни 1970 до януари 2006 е последователно научен сътрудник, старши научен сътрудник II-ра степен и професор в същия институт. От май 1995 г., е един от доайените на Юридически факултет на Пловдивския университет (професор по административно право и процес).

Бил е член на три консултативни съвети по законодателството, както и един от членовете на комисията по изготвяне на Конституцията.

Автор е на повече от сто научни съчинения в областта на административното право и процес (монографии, учебници, студии и статии). Негови трудове са публикувани във Франция, Германия, Русия, Полша, Чехия и Словакия. Той е основният инициатор, автор и председател на Комисията за изготвяне на Административно-процесуален кодекс.

Носител на орден „Кирил и Методий“ I-ва степен.

ИзточнициРедактиране