Кирпия (на гръцки: Κύπρια; на латински: Cypria) е древногръцка поема. Съставена е по всяка вероятност в края на 7 век пр.н.е., но това не е сигурно.[1] Състои се от 11 песни, написани в дактилен хекзаметър. В тях били описани: съдът на Парис, отвличането на Елена, подготовката на ахейците за похода, принасяне на Ифигения в жертва и военните действия до скарването на Агамемнон и Ахил. „Киприя“ не е запазена, но съдържанието ѝ се знае по сведенията, които се намират у Прокъл. Херодот смята, че не е написана от Омир.[2]

Киприя
Hendrik de Clerck - The Nuptials of Thetis and Peleus - WGA5022.jpg
Видпоема

ЗабележкиРедактиране

  1. „Знак, че съдържанието на Киприя е била известно около 650 пр.н.е., е изобразяването на Присъдата на Пария на Chigi vase.“ (Burkert 1992:103). На прото-атическа кана от около 640 пр.н.е., наречена Chigi vase[неработеща препратка], Парис е посочен като Ал[ександ]рос, както е наречен в Киприя.
  2. Херодот, „История“, II, 117