Кирпия (на гръцки: Κύπρια; на латински: Cypria) е древногръцка поема. Съставена е по всяка вероятност в края на 7 век пр.н.е., но това не е сигурно.[1] Състои се от 11 песни, написани в дактилен хекзаметър. В тях били описани: съдът на Парис, отвличането на Елена, подготовката на ахейците за похода, принасяне на Ифигения в жертва и военните действия до скарването на Агамемнон и Ахил. „Киприя“ не е запазена, но съдържанието ѝ се знае по сведенията, които се намират у Прокъл. Херодот смята, че не е написана от Омир.[2]

ЗабележкиРедактиране

  1. "Знак, че съдържанието на Киприя е била известно около 650 пр.н.е., е изобразяването на Присъдата на Пария на Chigi vase." (Burkert 1992:103). На прото-атическа кана от около 640 пр.н.е., наречена Chigi "vase", Парис е посочен като Ал[ександ]рос, както е наречен в Киприя.
  2. Херодот, "История", II, 117