Клавиш

Уикимедия пояснителна страница

Клавиш (от латински: clavus – „ключ“) е част от клавиатура, чрез която се управлява механичен или електронен апарат, уред или инструмент и може да се отнася за:

В Уикиречник ще откриете значение, етимология и преводи на клавиш
  • музикална клавиатура – чрез клавишите музикалният инструмент издава звуци (музикален инструмент с клавиши се нарича клавишен или клавирен инструмент)
  • пишеща машина – клавишът отпечатва (при механичните) или въвежда (при електронните) букви, цифри и други знаци
  • компютърна клавиатура – клавишите служат за въвеждане на текст и символи и контрол на компютърните операции
  • цифрова клавиатура – чрез клавиши се въвеждат цифри и прости аритметични операции; ако софтуерът позволява може да се въвеждат и букви, чрез неколкократно натискане на съответната цифра. Използват се при банкомати, телефони, системи за контрол на достъпа.
Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.